Фінансування журналу

Видавець

ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»,

Подільський державний аграрно-технічний університет

ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН