Пошук


 
Номер Назва
 
№ 1-2 (2021): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ФОРМУВАННЯ УМОВ РАЦІОНАЛЬНОГО ВКОРСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРЗНАЧЕННЯ Анотація  PDF
Тетяна Леонідівна Іванюк
 
№ 5-6 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА БЮДЖЕТНА ПІДТРМКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВРОБНЦТВА ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ Анотація  PDF
Людмила Степанівна Сас, Петро Єгорович Матковський
 
№ 1-2 (2018): Інноваційна економіка ССТЕМАТЗАЦІЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНКІВ МЕТОДК ОЦІНК РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ Анотація  PDF
Іван Федорович Баланюк, Мирослав Михайлович Максимюк
 
№ 1-2 (2021): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КУКУРУДЗ НА ЗЕРНО ТА РІПАКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ УКРАЇН Анотація  PDF
Лілія Володимирівна Гойсюк, Світлана Олександрівна Гойсюк
 
№ 5 - 6 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ШЛЯХ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВТКУ АГРАРНОЇ СФЕР В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІК Анотація  PDF
Володимир Володимирович Мацьків
 
№ 7-8 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА УПРАВЛІННЯ РОЗВТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ ТА ФЕРМЕРСЬКХ ГОСПОДАРСТВ Анотація  PDF
Микола Павлович Сахацький, Галина Миколаївна Запша, Микола Миколайович Сахацький
 
№ 3-4 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ТЕОРЕТЧНІ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ ССТЕМ УПРАВЛІННЯ ВРОБНЧМ ВТРАТАМ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВАХ Анотація  PDF
Ольга Миронівна Варченко, Іван Вікторович Свиноус, Валентина Анатоліївна Биба
 
№ 4 (2022): Інноваційна економіка ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНХ ДІЛЯНОК ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВКОРСТАННЯ ЗЕМЛІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація  PDF
Ольга Іванівна Ємець, Ольга Орестівна Григорів, Емма Віталіївна Чумичкіна
 
№ 1-2 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА СУЧАСНЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТВ РОЗВТКУ РНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІК ДЛЯ ГАЛУЗЕЙ РОСЛННЦТВА Анотація  PDF
Роберт Рубенович Марков
 
№ 7-8 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФІНАНСОВА ПІДТРМКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ Анотація  PDF
Світлана Сергіївна Кисіль
 
№ 7-8 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ПІДВЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТВНОСТІ ВРОБНЦТВА НАСІННЯ СОНЯШНКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВАХ КЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація  PDF
Світлана Олександрівна Шарковська
 
№ 7-8 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ВПЛВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВТОК РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНХ ПІДПРЄМСТВ Анотація  PDF
Микола Васильович Місюк, Ірина Миколаївна Мушеник
 
№ 3-4 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА УЧАСТЬ ДОРАДЧХ СЛУЖБ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ Анотація  PDF
Оксана Ігорівна Смулка
 
№ 3-4 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇН Анотація  PDF
Ірина Миколаївна Мушеник, Олександр Сергійович Бурлаков
 
№ 3 (2023): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТВ РОЗВТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ Анотація  PDF
Оксана Володимирівна Гончаренко, Данило Андрійович Багорка, Марія Андріївна Іванова
 
№ 9-10 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ: ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПОВЕДІНКОВХ ЧННКІВ ЗЕМЕЛЬНХ ВІДНОСН Анотація  PDF
Юрій Едвардович Губені
 
№ 1-2 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТВ РОЗВТКУ Анотація  PDF
Тетяна Борисівна Харченко
 
№ 4 (2023): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМ ТА ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РОЗВТКОМ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ В ССТЕМІ АПК УКРАЇН Анотація  PDF
Наталія Михайлівна Купріна
 
№ 4 (2022): Інноваційна економіка TRANSFORMATION OF THE FINANCIAL MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRICES INTERACTION IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE Анотація  PDF
Maryna Serhiivna Tatar, Maria Serhiivna Butko
 
1 - 19 з 19 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо