Пошук


 
Номер Назва
 
№ 1-2 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНЙ НАПРЯМ РОЗВТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ФІНАНСОВЙ МЕХАНІЗМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація  PDF
Ірина Олександрівна Крюкова
 
№ 5-6 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА МЕТОДЧНІ АСПЕКТ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ КРАУДФАНДНГОВОГО КАПІТАЛУ Анотація  PDF
Людмила Леонтіївна Куц
 
№ 5-6 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МСП ЯК ОСНОВА РОЗВТКУ ВІТЧЗНЯНОЇ ЕКОНОМІК Анотація  PDF
Вікторія Федорівна Тищенко, Аліна Олександрівна Красна
 
№ 1-2 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ІНВЕСТЦІЙНА ПРВАБЛВІСТЬ ТА МОЖЛВОСТІ РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ Анотація  PDF
Катерина Богданівна Волощук, Віталій Ростиславович Волощук, Андрій Михайлович Кацан
 
№ 5-6 (2021): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ЗАСАД РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТК НА ОСНОВІ РОЗВТКУ РЕГІОНАЛЬНХ ХАБІВ 4.0 Анотація  PDF
Сергій Васильович Войтко, Оксана Ярославівна Юрчишин
 
№ 5 - 6 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙНІ ДРАЙВЕР САМОКОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ПІДПРЄМСТВОМ Анотація  PDF
Володимир Павлович Пантелеєв
 
№ 5 - 6 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА РОЗВТОК ЦФРОВОЇ ЕКОНОМІК В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВ, ПРІОРТЕТ ТА РОЛЬ ІННОВАЦІЙ Анотація  PDF
Назар Богданович Демчишак, Микола Олегович Глутковський
 
№ 3-4 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ОСОБЛВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТЦІЙНОГО РОЗВТКУ ВРОБНЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРННЦТВА АГРОПРОМСЛОВМ ПІДПРЄМСТВАМ Анотація  PDF
Катерина Богданівна Волощук, Наталія Анатоліївна Лісевич
 
№ 3-4 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ВПЛВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У БАНКІВСЬКУ СФЕРУ ТА МОДФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКХ ПОСЛУГ НА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація  PDF
Любов Теодорівна Шевчук, Лариса Миколаївна Федоришина, Ірина Богданівна Шевчук
 
№ 7-8 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙНЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: ДОМІНАНТНІ ХАРАКТЕРСТК Анотація  PDF
Ірина Володимирівна Лещух
 
№ 3-4 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВ Анотація  PDF
Віталій Ростиславович Волощук, Юлія Олександрівна Волощук, Олександр Володимирович Іванишин
 
№ 1-2 (2021): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЙ ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРЄМНЦТВА У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК УКРАЇН Анотація  PDF
Ірина Василівна Гончаренко, Аліна Вікторівна Богославська, Лариса Миколаївна Федоришина
 
№ 3-4 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНМ РОЗВТКОМ ЕНЕРГОСЕРВІСНХ ПІДПРЄМСТВ Анотація  PDF
Степан Степанович Барна
 
№ 7-8 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА КОНВЕРГЕНЦІЯ АГРО-БІЗНЕС-СТРУКТУР В НОВІЙ МОДЕЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІК Анотація  PDF
Тетяна Олексіївна Зінчук, Євгеній Володимирович Левківський
 
№ 3-4 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ПРОБЛЕМ ТА ШЛЯХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ УКРАЇН У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Анотація  PDF
Юрій Олександрович Нікітін, Марина Василівна Мельник, Олесь Іванович Кульчицький
 
№ 7-8 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ЛОГІСТЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВА Анотація  PDF
Олександр Володимирович Іванишин
 
№ 7-8 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ Анотація  PDF
Людмила Миколаївна Уніят
 
№ 7-8 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОД ВЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВ Анотація  PDF
Віталій Ростиславович Волощук
 
№ 1-2 (2018): Інноваційна економіка ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВТКУ ІННОВАЦІЙ У СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ Анотація  PDF
Якуб Черняк, Любов Клапків
 
№ 9-10 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙ ПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА АНТКРЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація  PDF
Ірина Олександрівна Оплачко
 
№ 3-4 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА РЕВОЛЮЦІЯ 4.0. ЯК НОВА ПАРАДГМА ІНВЕСТУВАННЯ У ВІЙСЬКОВІ ІННОВАЦІЇ Анотація  PDF
Олександр Юрійович Сохацький
 
№ 9-10 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ЛІЗНГ ЯК МЕХАНІЗМ ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗ АГРОПРОМСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Анотація  PDF
Володимир Васильович Іванишин, Юлія Олександрівна Волощук
 
№ 3-4 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА УЧАСТЬ ДОРАДЧХ СЛУЖБ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ Анотація  PDF
Оксана Ігорівна Смулка
 
№ 3-4 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇН Анотація  PDF
Ірина Миколаївна Мушеник, Олександр Сергійович Бурлаков
 
№ 5-6 (2021): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ В КОНТЕКСТІ НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ Анотація  PDF
Юлія Олександрівна Волощук
 
1 - 25 з 32 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо