Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Клапків Ю.М., д.е.н., доцент

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Стельмащук А.М. д.е.н., професор

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Пуцентейло П.Р., д.е.н., професор 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Белінська Л., д. соц. н., проф.

Варченко О.М.,  д.е.н., проф.

Глінковська Беата, д.е.н.

Глонті Владімер, д.е.н., проф.

Грицюк П.М., д.е.н., проф.

Данкевич Роберт, д.е.н.

Климчук О.В., д.е.н., доц.

Кордонська О.І., к.е.н.

Лаврук В.В., д.е.н., проф.

Лискава Кшиштоф, д.е.н., проф.

Маркс-Бєльська Рената, д.е.н.

Островська-Данкевич Анна, д.е.н.

Рожелюк В.М., д.е.н., проф.

Саченко С.І., к.е.н., доц.

Свиноус І.В., д.е.н., проф.

Скрипчук П.М., д.е.н., проф.

Тринчук В.В., к.е.н., доц.

Цимбалюк І.О., д.е.н., доц.

Чорна Н.П., д.е.н., проф.